prof. Tzirelnikov

profesor Tsirelnikov Nikolaj Ivanovič


Ředitel a organizátor oddělení lékařsko- biologických problémů regenerativní medicíny a nanotechnologií, GATAN-CENTR grup

Zasloužilý činitel věd Ruské Federace.

Jeden ze zakladatelů Vědeckého Centra klinické a experimentální medicíny Sibiřského Oddělení Ruské Akademie lékařských věd, kde po ukončení postgraduálního studia pracoval jako vedoucí laboratoře, vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro vědu, po celou dobu spolupracoval s ředitelem a prezidentem SO RAMV, akademikem Vlailem Petrovičem Kaznačejevem.

Doktor lékařských věd (disertační práci obhájil ve 33 letech).
Profesor medicíny (připravil 25 kandidátů věd a 5 doktorů věd, založil vědeckou školu v oblasti klinické a experimentální embryologie).
Vědecko-technický expert Ministerstva věd a techniky a Ministerstva školství Ruské Federace.
Expert Světové zdravotnické organizace (WHO) již z dob Sovětského Svazu.

Člen Rady pro udělování titulů doktora a kandidáta věd Sibiřského Oddělení Ruské akademie lékařských věd.

Hlavní vědecký konzultant pro mezinárodní smlouvy o vědecké spolupráci (USA, Kanada, Bulharsko).
Člen mezinárodní asociace perinatálních psychologů Severní Ameriky.
Čestný občan 2 amerických měst.
Člen Ruské národní asociace perinatologů.
Člen všesvazové společnosti cytologů, histologů a anatomů Ruské Federace.

Nositel vyznamenání Vynikající pracovník ve zdravotnictví Ruské Federace.
Odborník Eurokomise pro inovace a rozvoj v oblasti potravinářských produktů a biologicky aktivních doplňků stravy.

Dlouhá léta pracoval jako vedoucí fetopatologické laboratoře, vedoucí Oddělení molekulární patologie a lidské genetiky, a rovněž řídil Oddělení evoluce a lidského reprodukčního zdraví (Ústav všeobecné patologie a ekologie člověka SO RALV).