O terapii

Základem této terapie je uvolnění svalových struktur zejména v oblasti hlavy a krku, aby mohl být mozek dostatečně vyživovaný.

Následují jednoduché techniky a hmaty na propojení obou mozkových hemisfér, na aktivaci jednotlivých center mozku, neboť každé centrum zaujímá a ovlivňuje jiné činnosti, jiné vnímání, jiné pocity, emoce, atd v našem praktickém i vnitřním životě.

Cílem terapie je celkové uvolnění a odemknutí v našem podvědomí zakotvených programů, které nás různě omezují a brání tak našemu dalšímu rozvoji.

Kranio - kvantová terapie 

  • Vznikla na základě mých dlouholetých zkušeností práce s klientem a studiu desítek kurzů a seminářů.
  • Vznikla i na základě poptávky a potřeb mých klientů, kteří chtějí pomáhat i rodinným příslušníkům, kteří třeba nemohou docházet na terapie nebo na ně prostě nemají prostředky. 
  • Vznikla i na základě toho, aby maminky mohly pomáhat svým dětem, které například trpí poruchami autistického spektra, poruchami soustředěnosti, tzv. ADHD....či členům rodiny upoutaným na lůžko.

Je sestavena tak, aby jí pochopil každý, bez nutných znalostí anatomie či fyziologie. Vše bude vysvětleno, ukázano a v praxi nacvičeno během semináře.