Víte, že : Podle výzkumů přibližně 90% Čechů trpí nedostatkem vitamínu D?

09.12.2018

Tiché pandemické šíření deficitu vitaminu D se vyhrotilo v posledních desetiletích natolik, že by ohrožená populace by o tom mělabýt informována. Správná a včasná informovanost je předpokladem pro odvrácení příčin řady nemocí souvisejících s deficitem vitaminu D.  MUDr. Helena Paszková se zabývala studií jak nedostatek vitamínu D zapřičiňuje různá onemocnění . Knihu lze stáhnout zde .

Jeho suplementaci, zvláště v zimních měsících zajístíme přípravkem Revicoll omega plus s vitamínem K2MK7 a dalšími nezbytnými vitamíny a stopovými prvky.

Vitamín D
Tvoří se v rostlinách vystavených působení ultrafialových paprsků, vzniká v kůži lidí a zvířat. Jako jeden z mála vitamínů patří k těm, které tělo vytváří samo v kůži působením slunečního záření z provitamínu D3, který se mění na aktivní vitamín D. 

Úlohy vitamínu D:

  • plní důležitou funkci při regulaci metabolismu vápníku, fosforu a tvorby kostí, stimuluje absorpci vápníku a fosforu ze střev a také snižuje množství vápníku vylučovaného z těla

  • chrání před celou řadou civilizačních chorob a také před rakovinou

  • je nezbytný pro normální tvorbu kosterní soustavy

  • nepřímo pozitivně ovlivňuje nervovou soustavu a svalovou kontrakci, včetně srdce

  • hraje důležitou roli při regulaci metabolismu vápníku afosforu a při tvorbě kostí, stimuluje vstřebávání vápníku a fosforu ze střev, ataké snižuje vylučování vápníku z těla

  • příznivě ovlivňuje normální činnost svalů, čímž snižujeriziko pádu a zlomenin

  • hraje důležitou roli při normálním fungování imunitního systému a normálním průběhu zánětlivých reakcí

Vitamín K (K2MK-7)

Jeho role ve fungování kostry a udržení normálního stavu kostí je stejně důležitá, jako úloha vitamínu D. Na něm závisí fungování osteokalcinu - bílkoviny syntetizované ve steoblastech, buňkách zodpovědných za tvorbu kostí. Úkolem osteokalcinu je vázání vápníku v kostech. Nedostatek vitamínu K2 způsobuje, že osteokalcin je neaktivní a proto neschopný plnit svou úlohu. Může to vést ke ztrátě kostní hmoty, osteoporóze a tím ke zvýšení rizika zlomenin.

Vitamín K2 je také důležitý při prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Jednou z příčin vzniku kardiovaskulárních onemocnění, je ztráta pružnosti cév v důsledku usazování fosforečnanu vápenatého. Vitamín K2 zabraňuje vápenatění cév. V krevním séru se nachází bílkovina zvaná MGP, která váže fosforečnan vápenatý, čímž zabraňuje jeho usazování v cévách. Její fungování závisí na vitamínu K2 - pokud je ho nedostatek, bílkovina MGP je neaktivní a nemůže zpomalovat proces kalcifikace.